سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- بولوار جمهور
عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمدعلی حسینی – استادیار بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، پوشش پلی پیرول اصلاح شده با گرافیت به طریقه الکتروشیمیایی و با استفاده از تکنیک ولتامتری سیکلی بر روی سطح مس ایجاد گردید. در ابتدا یک پوشش پلی پیرول اولیه از محلول آبی اسید اگزالیک حاوی مونومر پیرول بر روی مس الکتروسنتز شد و سپس یک لایه بسیار نازکی از گرافیت بر روی سطح پوشش ایجاد گردید و مجددأ بر روی لایه گرافیتی، پوشش پلی پیرول نهایی اعمال شد. رفتار خوردگی نمونه پوشش داده شده، در محلول ۳٫۵ درصد وزنی کلرید سدیم و با استفاده از تکنیک طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی، منحنی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و منحنی تغییرات پتانسیل مدار باز بر حسب زمان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که پوشش PPy-C-PPy در طی۷۲ ساعت غوطه وری یک رفتار تقریبأ خازنی را از خود نشان می دهد و این رفتار خازنی تقریبأ در تمام فرکانس ها غالب می باشد. همچنین پس از گذشت ۲۴۰ ساعت از زمان غوطه وری فرایند خوردگی همچنان تحت کنترل نفوذ می باشد. در واقع لایه گرافیتی موجود در بین پوشش پلیمری، با توجه به ساختار آب گریزش، میزان نفوذپذیری در برابر عوامل خورنده و نیز میزان جذب آب پوشش را به شدت کاهش داده است و این امر منجر به افزایش خواص حفاظتی پوشش پلیمری در زمان های بسیار طولانی غوطه وری شده است.