سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی وادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
علیرضا ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد

چکیده:

هدف از این کار تحقیقاتی بررسی رفتار جذب اسیدهای چرب امگا ۶ و امگا ۹ توسط نانوتیوب کربنی چند دیواره به عنوان تابع ازدما و غلظت اولیه ماده جذب شده به واسطه همدماهای جذب و پارامترهای ترمودینامیکی ΔSΔGΔH) و سنتیکی می باشد میزان جذب اسیدهای چرب در سطح نانوتیوب کربنی با افزایش غلظت دردمای ثابت افزایش و با افزایش دما در غلظت ثابت کاهش می یابد کاهش در مقادیر ΔG باافزایش دما حاکی از آن بوده است که روند جذب از دمای بالایی بهره برده و مقدار مثبت ΔS نشان داد که مولکولهای اسید چرب در حالت جذب شده نسبت به حالتی که در محلول باشد شرایط ارایشی تصادفی بیشتری را داشته اند دراین تحقیق سنتیک جذب اسیدهای چرب برروی کربن نانوتیوب به روش ناپیوسته مورد بررسی قرارگرفت مطالعات سنتیکی برپایه معادلات لاگرگرن انجام شده که نشان میدهد سنتیک جذب از معادله درجه دوم سرعت پیروی می کند.