سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل نعمتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
سیدحسن صباغپور –
فرشاد محمدیان – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
شاهرخ فاتحی –

چکیده:

یکی از سیاستهای کلی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش اقتصادی تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی وتاکید بر افزایش عملکرد در واحد سطح در تولید محصولات اساسی کشاورزی بویژه حبوبات می باشد .یکی از اهداف برنامه اهداف اقتصادی ،بازاریابی و کاهش هزینه تولید حبوبات می باشد . جهت رسیدن به این اهداف لازم است در زمینه تحقیقات اقتصادی –اجتماعی حبوبات مطالعات گسترده ای انجام گیرد. جهت برنامه ریزی تحقیقات لازم است خط مشی تحقیقات اقتصادی مشخص گردد . بر این اساس در سال ۱۳۸۷ مطالعه ای درخصوص برنامه راهبرد ی حبوبات صورت گرفت . این مطالعه بر پایه مطالعات دلفای کیفی بوده و بر این اساس آمار و اطلاعات از سازمانها و کارشناسان بخش حبوبات و زارعین مختلف جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصله اولویتهای تحقیقاتی حبوبات در بخش اقتصادی –اجتماعی مشخص و تدوین گردید . و در پایان جهت رفع مشکلات اقتصادی اینبخش پروژه های تحقیقاتی پیشنهاد گردیده است.