سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا محمدزاده نیلق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احمد میرزاکوچک خوشنویس – استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سعید فرمهین فراهانی – مدرس دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

با بررسی الگوی خانه های مسکونی از دوره قاجار تا دوره معاصر مشاهده می شود که عناصر هویت بخش ایرانی-اسلامی در این معماری وجود ندارد. معماری قاجار معماری خانه سازی و خانه های مسکونی بود که با الگویی متفاوت از الگوهای پیشین مسکن، سبک جدید تهرانی را در طراحی مسکن معرف کرد که این سبک مسکن به صورت مستقل و یا التقاطی معرف تدوین الگویی جدید در مسکن گردید. ارتباط مردم با اروپا و دنیای غرب و سعی در تقلید از سبک زندگی مردمان مغرب زمین، الگوهای فضایی معماری سنتی مسکن را که بر مبنای فرهنگ محلی و اقتصاد مردم زمان خود بود مغفول ماند و فضاها، عناصر و اسباب زندگی غربی باعث تبیین فضاهایی متفاوت از چیدمان فضایی اصیل در مسکن ایرانی شد. در این پژوهش جهت سیر تغییر الگوی مسکن از دو نمونه موردی مسکن قاجاری به نامهای خانه امام جمعه و خانه نیم تاج و دو نمونه مسکن معاصر در شهرک غرب تهران ،جهت تحلیل و توصیف و مقایسه استفاده شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی الگوی مسکن معاصر از حیث نشانه های هویتی ایرانی-اسلامی است به طوریکه با بررسی این سیر تحول تغییر الگوهای مسکن ایرانی از گذشته تا به امروز بتوان الگوی خانه سازی در ایران و یا کلانشهرها و همچنین چیدمان فضاهای سکونتی را بر طبق فرهنگ و نوع زندگی و با توجه به هر محله شهری تدوین نمود.