سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسن شفیع فرهود – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریخته گری دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ،
فرشاد اخلاقی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگ

چکیده:

سرعت سرد شدن قطعات ریخته گری شده از مهمترین عوامل در تولید قطعات سالم وکنترل ریز ساختار آنها می باشد، از این نظر مدول قطعه (M=V/A) بعنوان یک پارامتر اساسی در طراحی در نظر گرفته می شود. با این حال حجم قطعه نیز بعنوان یک پارامتر مستقل و موثر روی زمان انجماد و ریز ساختار قطعات در نظر گرفته میشود. با این وجود تا کنون یک بررسی سیستماتیک در خصوص تأثیر همزمان حجم ومدول قطعات ریخته گری انجام نشده است.در این تحقیق از ۲۶ قالب استوانه ای شکل چدنی با ابعاد متغییر(از قطر ۲۵ تا ۱۲۶ میلیمتر و ارتفاع ۳۰ تا ۱۸۰ میلیمتر) استفاده شد، که دارای مدول های ریخته گری متفاوت ونیز حجمهای متفاوت بودند. آلیاژ آلومینیم A356در فوق گداز ثابت ۵۰ درجه سانتیگراد در داخل این قالب ها ریخته گری شده و ریز ساختار قطعات مورد مطالعه میکروسکوپ نوری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نمونه های مورد بررسی , در حجم ثابت تغییرات مدول قطعات ( در محدوه ۸ تا ۲۵ درصد) تاثیری بارزی روی ریزساختار ندارد همچنین در مدول ثابت تغییرات حجم ( در محدوه ۷ تا ۷۱ درصد)روند مشحصی را در ساختار ایجاد نمی کند. در هر صورت با افزایش توام حجم ومدول اندازه ریز ساختار ( اندازه سلولها) بصورت خطی افزایش می یابد .در این مقاله نتایج مذکور بصورت کمی بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند