سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی سیستمهای سرمایشی خانگی، اطلاعات مربوط به سیستم ها ی سرمایشی مورد استفاده در منازل استان خوزستان جمع آوری گردی د . بدین منظور ۵۰ فرم مشخصات معماری و سیستم های سرمایشی واحدهای مسکونی با بازدید از منازل تکمیل و فرمهای مربوط به سه گروه مصرف کننده کم درآمد، مصرف کننده با درآمد متوسط و مصرف کننده با درآمد بالا طبق ه بندی شدند. با استفاده از این اطلاعات پارامترهایی نظیر ظرفیت سرمایشی نصب شده کل ساختمانها، توان الکتریکی سرمایشی نصب شده، بار الکتریکی سرمایشی ، نسبت ظرفیت سرمایشی به مساحت زیر بنای ساختمان با توجه به سطح اجتماعی خانوار استخراج گردید . به منظور شناسایی عملکرد الکتریکی کولرهای خانگی ، ۱۰ نمونه کولر از میان ۸ مورد ساختمان انتخابی مورد آزمایش قرار گرف ت . علاوه بر کمیات الکتریکی مهم نظیر توان ، جریان و ضریب توان کولرها ، ضریب کارایی کولر های نمونه نیز محاسبه شده اس ت . در ادامه با استفاده از نتایج شبیه سازی بر ای یک واحد مسکونی که در موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی اهواز قرار گرفته است و معرفی عوامل موثر در بار سرمایشی منازل نظیر جنس و رنگ دیوارها، جنس و رنگ سقف ، جنس و رنگ پنجره ها، وجود و یا عدم سایبان، ضمن بررسی کمی اثر این عوامل راهکارهایی برای کاهش بار سرمایشی منازل مسکونی در این استان ارائه شده است.