سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

چکیده:

توجه به آمار و بررسی خسارت اقتصادی و جانی د راجزا چرخ و محور لزوم استفاده از سیستم بازدارنده و پیشگیرکننده را از دیرباز گوشزد می کند از طرفی کاربرد وسیع و گسترده روشهای آزمون غیرمخرب درشناسایی انواع ناهمگونی و شکستگی درقطعات مختلف و امکان بکارگیری این روشها درسیستمهای متحرک توانایی تست غیرمخرب را درشناسایی آسیب های چرخ و قطعات دیگر اجزای راه آهن تایید نموده است برهمین اساس درسالهای اخیر بسیاری از شرکتهای راه آهن سراسر دنیا مبادرت به طراحی و ساخت تجهیزات ویژه تست اجزا راه آهن ازقبیل چرخها و ریلها و غیره با روشهای مختلف تست نموده اند و این آزمونها به عنوان استانداردهای قطعی برای حلمشکلات راه آهن به حساب می آیند. توسعه تکنیکهای غیرمخرب NDT مهارت و شیوه ای برای سرویس بازرسی چرخ و محور و ریل فعالیت اصلی قسمت NDT شرکتهای بزرگ دردنیا برای بیشتر از 2 سال می باشد و ازروشهای جدید و پیشرفته مانند روشهای Pased Array زاویه به زاویه و اموج هدایتی التراسونیک EMAT و روش التراسونیک TOFD پراش زمان پرواز جهت انجام بازرسی استفاده می گردد.