سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدیقه عزیزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سیدمحسن عظیمی دخت شورکی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت دستیابی به موقعیت مطلوب تر استفاده از روشهای بسیار پیشنهاد می شود که از معروف ترین این روش ها روش کایزن است کایزن که از دو بخش کای و زن تشکیل شده است به معنای تغییرات بهینه است چرا که کای به مفهوم تغییر بوده و زن به معنای خوب است گرچه روش مدیریتی کایزن که مورد استفاده در اقتصاد و سیاست و حتی مباحث فرهنگی است ابتدا در اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت و باعث رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها شد بطوریکه امروزه کشور ژاپن توسعه و رشد خودر ا مدیون این روش مدیریتی می داند این مقاله با ارائه جزئیات مربوط به این روش سعی نموده است تا با مزایای استفاده از این روش را برای کشورها و بنگاههای تولیدی بیان کند. همچنین با توجه به تفاوت فرهنگهای دو کشور ایران و ژاپن به کاربردی این روش در دو کشور اشاره نموده است. پرواضح است هک باتوجه به این تفاوتهای فرهنگی می توان با این روش مزایایی بسیار را برای کشور ایجاد نمود همچنین پیشنهاداتی جهت اجرای بهتر این روش ارایه شده است.