سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پژمان هنرمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ال
مهرداد آقائی خفری – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در پژوهش حاضر رفتار تغییر شکل داغ آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده ازآزمایش فشار مورد بررسی قرار گرفته است. این آزمایشات در محدوده دمائی C°۱۱۰۰-۱۰۰۰ و نرخ کرنش s-1001/0، تحت ۵ کرنش حقیقی مختلف انجام پذیرفته اند. منحنی های تنش-کرنش و مشاهدات ریزساختاری نشان داده-اند که در شرایط مذکور مکانیزم تبلور مجدد دینامیکی (DRX) برقرار بوده و اثری از تبلور مجدد شبه دینامیکی (MDRX) دیده نمی شود. در چنین شرایطی سینتیک تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ فوق، توسط رابطه اورامی مدل گردیده است. با توجه به انطباق مناسب حاصله بین کسر حجمی دانه های تبلور مجدد یافته دینامیکی و رابطه اورامی (JMAK)، توان اورامی (n) و انرژی اکتیواسیون ظاهری تبلور مجدد دینامیکی محاسبه شده اند.