سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله سردسته – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران
علی ابراهیمی کماجانی – دانشجویی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ا
علی بهشتی – دانشجویی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ا

چکیده:

آب مایه حیات، عنصری که انسان با آن آشنا بوده و از آن استفاده می کرده و خواهد کرد. اما چندین دهه است بشراز منابع آب موجود بیش از حد بهره گرفته و کنترلی در استفاده از آب اعمال نکرده است. عواقب این رفتار به تدریجنمایان می گردد.کمبود منابع آب معمولاً تصاویری از خشکسالی مجسم می کند. در همان حال که خشکسالی ها عناوین اصلی خبری را به خود اختصاص می دهند و توجه ما را به خود معطوف می سازند، خطر بزرگتری که از مصرف بی رویهآب به وجود آمده است تا حد زیادی پنهان مانده است. فشار فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهرنشینی و از طرفی افزایش جمعیت و بالا رفتن استانداردهای زندگی باعث شده بحران آب بیش از پیش نمود پیدا کند. این موضوع درکشورهایی که در آستانه رشد اقتصادی و صنعتی قرار گرفته اند بیشتر نمود پیدا کرده ست و تقاضا برای آب به مقدار چشمگیری افزایش و در حال افزایش می باشد. برهمین اساس رقابت بین کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به منابع آب، بیشتر شده که در آینده منازعات و تنش هایی در این ارتباط مورد انتظار می باشد. حال با توجه به با اهمیت بودن بهره برداری شبکه های آبیاری در این مقاله به بررسی استانداردهای بهره برداری در شبکه آبیاری زهکشی بهبهان پرداخته شده است و در نهایت بهترین روش برای بهره برداری این شبکه معین گردیده است.