سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس قاسمی زاد – گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه گیلان
بابک خان بابایی –
حسین فرج الهی –

چکیده:

بررسی دقیق فیزیکی جریان سیال و فرآیند انتقال حرارت در راکتورهای هسته ای از نوع آبی تحت فشار، به لحاظ ایجاد افزایش در توان خروجی و همچنین ایجاد ایمنی بیشتر، همواره مد نظر بوده است. دینامیک سیالات محاسباتی، یک روش محاسباتی کامپیوتری می باشد که ویژگی های سیستم مورد نظر از قبیل جریان سیال، انتقال حرارت و سایر خصوصیات فیزیکی مرتبط به آنها را شبیه سازی می کند. با استفاده از کد محاسباتی دینامیک سیالات، ژئومتری کامل محفظه یک راکتورآبی تحت فشار شبیه سازی و توزیع سه بعدی جریان در دان کامر (Downcomer) محفظه انتهایی راکتور (Lower plenum) مورد محاسبه قرار گرفت. به دلیل محدودیت های محاسباتی، ساده سازی هایی در قلب، دان کامر و فضای انتهایی راکتور در نظر گرفته شد. استفاده از این کد محاسباتی دینامیک سیالات، موجب درک بهتر ما از جریان سیال و انتقال حرارت در محفظه راکتور می شود.