سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

غلامرضا بردبار – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ایران
محمد باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

یکی از مشکلاتی که سازمان با آن روبرو است شایعات سازمانی است شایعات سازمانی برای مدیران هم سازنده و مفید است و هم مخرب، در هر تغییری که در سازمان انجام می گیرد بازار شایعه در سازمان داغ می شود شایعات سازمانی هنگامی که کنترل نشوند در سیستم ایجاد اخلال و اغتشاش خواهند کرد در حالیکه بسیاری از سازمان ها به کمک شایعه پردازی و ماشین شایعه به برخی مسائل جنبه حقیقت می دهند برخی دیگر برای کنترل مسائل داخلی و یا در مواجهه با شایعاتی که در جامعه پراکنده شده اند گروهی حرفه ای را برای مبارزه با شایعات استخدام می کنند هدف این تحقیق مطالعه و بررسی شایعه سازمانی و راههای کنترل ان در سازمان است نتایج نشان میدهد که انتشار شایعه در سازمان منجر به بی اعتمادی بین کارکنان و مدیران اضطراب و نگرانی احساس عدم امنیت شغلیو غیره می شود.