سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه اسراریان – شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین
سارا حق طلب – شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین
محمد ابوعلی – شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین

چکیده:

کندانسور از اجزای اصلی سیستم خنک کن در نیروگاه های حرارتی به شمار می رود . وجود شرایط محیطی نامساعد مانندتماس با آب خنک کن دارای املاح بالا و شرایط بهره برداری نامناسب از جمله عوامل رسوبگذاری در لوله های کندانسورمحسوب می شود . شستشوی شیمیایی کندانسور در بازه های زمانی معین می تواند موجب طول عمر بیشتر و عملکرد بهتر آنگردد. جهت شستشوی شیمیایی مبدلهای حرارتی ترکیبات آلی و معدنی اغلب اسیدی نظیر اسید سیتریک و اسید کلریدریکتوصیه شده است . در این تحقیق، رسوبزدایی از لوله های کندانسور و عوامل موثر بر راندمان آن مانند انتخاب محلول شوینده مناسب که حداکثر رسوبزدایی و حداقل خورندگی را داشته باشد (مقایسه محلولهای اسیدکلریدریک/MBT، اسید سیتریک/MBT (مرکاپتوبنزوتیازول) و …) و شرایط بهینه ترمودینامیکی مانند دما و دبی آب مورد بررسی قرار گرفت.