سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رضا نماینده – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران
سروش مدبری – استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران
محسن رنجبران – استادیار رسوب شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار بنتونیت چاه گلستان سرایان در استان خراسان جنوبی قرار دارد.( خراسان جنوبی) از دگرسانی توف ایگنمبریتی در یک لاگون بوجود آمده است. مطالعات کانی شناسی، کانیهای مونت موریلونیت، آلبیت، کریستوبالیت، کلسیت، کوارتز، هالیت و ارتوکلاز را نشان می دهد. با توجه به مطالعات انجام شده، شاردهای شیشه ایی در یک فرآیند دیاژنتیکی به بنتونیت تبدیل شده اند. بر اساس داده های زمین شیمیایی ماگمای مادر ریولیتی، سری ماگمایی بوجود آورنده بنتونیتها آهکی _ قلیایی و محیط زمین ساختی کمان آتشفشانی است.