سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن دیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

عامل محدود کننده جریان نامی درجه حرارتی است که نزدیکترین لایه عایق به هادی می تواند بدون خراب شدن کسب کند تجاوز نکردن دما از درجه حرارت مجاز اهمیت حیاتی دارد. زیرا تلفات عایقی از درجه حرارت معینی بالاتر خیلی سریع افزایش می یابد که مقدار آن بستگی به عایق و نوع کابل دارد. بطوریکه در کابل روغنی و کاغذی ضریب توان در 45 درجه سانتیگراد حداقل 0/002 خواهد بود. وقتی درجه حرارت افزایش یافت این ضریب توان(زاویه تلفات عایقی) مجددا بالا می رود و مربوط به تلفات RI2 است. نتیجه می شود که شرایطی را می توان بدست آورد که افزایش بیشتر درجه حرارت باعث تولید حرارت بیشتر از مقداری شود که انتقال می باشد. افزایش درجه حرارت کابل آنقدر ادامه می یابد تا شکست احتمالی رخ دهد. این پدیده بنام ناپایداری حرارتی معروف است.