سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحله هاتفی – تهران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
علی اکبر شهسواری – تهران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
فرهاد اسدیان – تهران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
کمال خدایی – تهران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

چکیده:

محدوده جوین در شمال شهرستان سبزوار و در استان خراسان رضوی به صورت بخش فرو افتاده ای بین دو رشته ارتفاعات میدهند که می توانند به عنوان یک عامل زمین زاد در آلودگی به کروم آبهای زیرزمین منطقه باشند. برای بررسی این مورد تعداد 22 نمونه از آبهای زیر زمینی منطقه (چاه، چشمه و قنات) برداشت شد که در 41% نمونه ها، غلظت کروم کل بالاتر از حد مجاز 50ppb بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده است ولی از آنجا تشخیص گونه کروم به دلیل سمیت کروم VI بسیار مهم است، از پارامترهای فیزیکی pH و DO و شیمیایی Fe و Mn و V و As برای بررسی حضور کروم VI استفاده شده است. با توجه به 7.5<pH و 0.5mg/l< DO، نبود اکسیدهای آهن به عنوان کاهنده کروم VI و همخوانی غلظت عناصر جزئی دارای رفتار ژئوشیمیایی مشابه با کروم ، احتمال حضور کروم VI به عنوان فرم غالب کروم در آب زیرزمینی منطقه جوین نسبت به کروم III بیشتر می باشد.