سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود عنانهاد – عضو انجمن پژوهشگران معماری و شهر سازی دانشگاه قزوین و دانشجوی کارشنا

چکیده:

موضوع این مقاله تحلیل مبانی شکل گیری معماری بومی خانه ها و بناهای عمومی شهر اهواز و خرمشهر و شناخت هویت مرتبط با آنچه باید باشد با این باور که معماری بومی در انطباق کامل با خواسته ها و نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ساکنان و متناسب با شرایط و امکانات زمان ساخته شده و شکل گرفته است با استفاده ازاین تحلیل می توان مبانی متغیر و ثابت را که متاثر از امکانات و شرایط خاص دوران بوده است متناسب با شرایط امروز شکل داد. پرسش این تحقیق این است که چگونه معماری بومی اهواز و خرمشهر در انطباق کامل با خواسته ها و نیازهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی ساکنان بومی شکل گرفته است چارچوب نظری این تحقیق براساس فرهنگ و سنت که از عوامل موثر در مبانی شکل گیری عناصر تشکیل دهنده و ساختارفضایی خانه ها و بناهای عمومی بومی هستند می باشد.