سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل پناهی میشکار – لیسانس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل
ایراندخت اسدی صادقی اذر – دکتری روانشناسی ,عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده:

افسردگی بعد از زایمان از اختلالات خلقی دوران تولید مثل زن می باشد. این بیماری علاوه بر اثرات زیان بخش ارتباط مادر و کودک، ارتباط بین مادر و همسرش را نیز مختل می نماید. با توجه به اثرات سوء افسردگی بعد از زایمان اهمیت پیشگیری از این اختلال ضروری به نظر می رسد و راههای موثر در پیشگیری از این اختلال بایستی شناسایی شوند. اولین قدم شناخت عوامل زمینه ساز و پر خطر در ایجاد این بیماری می باشد. نتیجه این پژوهش به منظور تعیین میزان شیوع و عوامل موثر در بروز افسردگی بعد از زایمان در زنان ساکن شهر زابل در سال 1385-1384 انجام گرفت. در این پژوهش مقطعی 408 زن از بین زنانی که در فاصله 2 هفته تا 2 ماه پیش زایمان کرده بودند، از 5 مرکز بزرگ مراکز بهداشتی درمانی در سطح شهر به طور تصادفی انتخاب شدند. این افراد توسط آزمون سنجش بک به همراه پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی و عوامل خطر ساز در افسردگی بعد از زایمان که بر اساس مطالعه تحقیقات پیشین بدست آمده بود مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها نشان داد که 40/4% از نمونه ها نمره 16 یا بالاتر در آزمون دریافت نمودند که نشان دهنده وجود افسردگی می باشد. سن کم، طبقه اقتصادی پایین، شاغل نبودن، سابقه افسردگی، تغذیه مصنوعی، مشکلات ارتباطی با والدین، والدین همسر و کاهش حمایت خانواده از فاکتورهای مهم در ایجاد افسردگی بعد از زایمان بودند. بین نوع زایمان، تعداد حاملگی، تعداد زایمان، رضایت از جنسیت نوزاد و تعداد فرزندان در ایجاد افسردگی بعد از زایمان ارتباطی دیده نشد.نتایج نشان داد که شیوع افسردگی بعد از زایمان در شهر زابل نسبتا زیاد است و زنان نیاز به حمایت بیشتر برای مقابله با این بیماری را دارند.