سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قنبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا،آبیک قزوین، ایران
حیدر جهان بخش – استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده:

ویژگی های کالبدی مسکن درمعماری سنتی ایرانی گواه آن است که اغلب عناصر یک خانه، تحت تأثیرجنبه هایی از زندگی همچون فرهنگ، اعتقادات، سبک زندگی و هویت ساکنین بوده است. با بررسی تجربه فضایی وتفسیر چگونگی تأثیر این عناصر بر ساکنین، می توان به ارزش های حاکم بر خانه های مسکونی پی برد؛ به نحوی که وجود این فضاها موجب پاسخ به بسیاری از نیازهای معنوی و رفتاری ساکنین و نیز نیازهای مادی آنان می باشد. این در حالی است که الگوهای فضایی جدید، ساختمان هایی نامتعارف با فرهنگ و الگوی زندگی ایرانی را ارائه می کنند. به گونه ای که بررسی های صورت گرفته گواه تغییر نگرش الگوی همجواری عملکردها و روند کاهش تا حذف فضا است؛ از جمله این فضاها می توان به حیاط به عنوان یک عنصر سازمان دهنده که از طریق حفظ حریم خصوصی، فضایی امن را برای ساکنان خانه فراهم می سازد و محلی برای درک معنای واقعی حیات می باشد اشاره کرد. این پژوهش با استفاده ازروش علی- تطبیقی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود، پس ازشناخت جایگاه حیاط در معماری سنتی ایران، ضرورت ونقش آن را از ابعاد اعتقادی و فرهنگی در بلند مرتبه های مسکونی مورد ارزیابی قرار خواهد داد