سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فارسیان – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
نسرین اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در عصر حاضر ، همگام با گسترش روز افزون اسلام و مسلمانان ، اهمیت ترجمه متون مذهبی واسلامی نیز افزون تر گردیده است . اما مشکل اساسی که در این میان وجود دارد این است که عده ای یا ترجمه متون مذهبی را غیر ممکنمی پندارند و با تنها به دنبال ترجمه قرآن هستند و از ترجمه دیگر منابع مذهبی و اسلامی از جمله احادیث که زمینه را برای فهم دقیق تر مفاهیم آیات قرآن فراهم می کنند غافل شده اند . قابل ذکر است که با توجه به جایگاه بین المللی زبان انگلیسی بیشتر ترجمه های متون مذهبی در ایران به زبان انگلیسی انجام می پذیرید. و کمتر به زبان های دیگر از جمله زبان فرانسه پرداخته می شود . در واقع باتوجه به اهمیت ، موقعیت و ویژگی های دین مقدس اسلام شایسته است که همگان از محتوای مفاهیم گسترده و عمیق آن آگاهی یابند. ساده ترین راه دستیابی به چنین هدفی ترجمه می باشد . ترجمه می تواند همچون پلی عمل نماید و انکان پیوند یک فرهنگ به فرهنگ دیگر رافراهم سازد. در و اقع به مدد ترجمه می توان غیر عرب زبان ها و یا حتی عرب زبان ها را که علم کافی برای درک مفاهیم ژرف و سعادت بخش اسلامی را ندارند با تعالیم و دستورات این دین مقدس و الهی آشنا کرد. این پژوهش می کوشد تا با تبیین اهمیت ترجمه متون مذهبی بخصوص احادیث ، مشکلاتی چند در زمینه ترجمه این گونه متون به زبان فرانسه را نخست به طری نظری و تحقیق کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات کافی از منابع موجود بررسی کرده و آن گاه موانع پیش روی مترجمان فرانسه دان را بر شمارد.