سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه دانشمند – دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر،البرز

چکیده:

از دنیای امروز به دلیل ویژگی های بسیار متغیر و خلاقی که دارد تحت عنوان «عصر خلاقیت و نوآوری» نام برده می شود، در این دوران فرایندها، پدیده های خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی عرصه های بسیار گسترده ای از جامعه انسانی را تحت تاثیرات عمیق خود قرار داده است؛ از این رو، عامل اساسی پایداری، پویایی و موفقیت های نهادهای مختلف، حرکت با محوریت خلاقیت و نوآوری است.مهم ترین عامل در امر یادگیری خلاق، نقش معلم در آموزش است و کیفیت کار معلم در راس امورمربوط به آموزش و یادگیری خلاق است. بنابراین در این مطالعه برآنیم به تبیین مفهومی خلاقیت،ضرورت تغییر نگرش نظام آموزشی در جهت آموزش مبتنی بر خلاقیت محوری و نیز عوامل موثر درافزایش و کاهش پرورش خلاقیت کودکان و به ویژه دانش آموزان بپردازیم.