سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق مرتضوی – دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، ایران
محمدرضا رمضانی – دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، ایران
فائزه اسماعیلی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران
علی نمازیان – هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، ایران

چکیده:

در سالهای اخیر دغدغه مقام معظم رهبری، وضعیت اقتصادی کشور بوده است، که در پیام نوروز ی ایشان برا ی نخستین بار بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند . رهبر ی در طول این مدت در مناسبت ها ی مختلف از محققین و دانشجویان راهکارهایی را جهت خروج از بحران اقتصادی درخواست کردند و همچنین از همه دراین زمینه کمک و یاری خواستند و سیاست هایی را در این زمینه با توجه به اوضاع اقتصادی کشور تبیین کردند. زمینه تدوین و پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی برای کشوری مانند ایران با داشتن منابع فراوان، جمعیت زیاد، بازار بزرگ درون کشور و ارتباطا منطقه ای نسبتاً خوب فراهم است. پتانسیل ها و منابع بکر و استفاده نشده فراوان فعلی، همه حاکی از آن است که استااده کامل و کارامد از منابع موجود و به کاریری آنها در ظرفیت اشتغا کامل، می تواند بسیاری از مشکلا و آسیب ها را چاره سازد . تحولات جهانی نیز اقتضا میکند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان الهام بخش جهان اسلام الگویی موفق و مستقل از مدیریت اقتصادی را بهنمایش بگذارد و وضعیت مطلوب اقتصادی را در اندازه شئونات و عزت نفس مردم خود ایجاد کند. نظام اقتصاد ی اسلامی، مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که از کتاب، سنت پیامبر اکرم ص و امامان معصوم ع و عقل استنباط می شود. در این تحقیق ، محقق در صدد آن هست که تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی و چگونگی پیاده سازی صحیح آن را بیان کند. فرضیه ای که به دنبا آن است اینگونه می باشد که از دیدگاه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است.