سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امیری – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلال کمالی – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد موسوی نسب – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای بررسی جریان همرفتی در فرایند انتقال گرمای درون زمین، یکی از پارامترهای مهم، ضریب انبساط گرمائی مواد تشکیل دهنده آن میباشد . در این جا اثر ضریب انبساط گرمائی α در ساختار همرفتی درون زمین، مورد مطالعه قرار گرفته، مطلبی که تا کنون بدان پرداخته نشده است . ضریب انبساط گرمائی در فشار و دمای مربوط به گوشته، محاسبه شده و از این طریق تغییرات آن با عمق مورد بررسی قرار گرفته است . در کل، یک لایه یا دو لایه ای بودن همرفتی در گوشته ( که مدتها مورد بحث است ) بستگی به شرایط فیزیکی ناپیوستگی گذار فاز 670 کیلومتری گوشته دارد . به عنوان یک روش جدید در تحلیل ساختار همرفتی، این وابستگی را می توان از طریق ضریب انبساط گرمائی و تغییرات آن در این ناحیه مورد بررسی قرار داد .