سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد بنی شریف دهکردی – اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
رضا مهدوی پور – دانشگاه اراک دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
حبیب اعتمادی مهرنجانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
احسان شیرزایی ثانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق خواص انتقال حرارت جابجایی و ضریب اصطکاک در سه ناحیه توسعه یافته ارام، گذرا و متلاطم د رنانوسیال آب / الومینیوم اکسید Al2O3 تحت فلاکس حرارتی ثابت دریک لوله مدور به تنهایی مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق از تراکم حجمی های مختلف نانوذرات الومینیوم اکسید در نانوسیال آب بهره گرفته شده است محدوده ی عدد رینولدز دراین تحقیق بین ۴۰۰ الی ۲۲۰۰۰ می باشد درهریک از رژیمهای جریانی معادله های تجربی دارسی، شاه و … با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است در هریک از رژیمهای جریانی حضور نانوذرات الومینیوم اکسید سبب افزایش میزان انتقال حرارتدر سیستم می باشد مثلا در رژیم جریانی توسعه یافته ارام برای تراکم حجمی ۰/۳% نانوذرات الومینیوم اکسید میزان انتقال حرارت به اندازه ۸% یا در رژیم اشفته برای تراکم حجمی ۰/۵% نانوذرات الومینیم اکسیدمیزان انتقال حرارت به اندازه ی ۳۴% افزایش یافته است برای تعیین عدد ناسلت و ضریب اصطکاک از روش عددی رگرسیون خطی استفاده شده است.