سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا میرجلیلی – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حمزه شکیب – استاد گروه سازه و زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی مزروعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

سقفهای طاق ضربی یکی از دیافراگم های رایج در کشور می باشد که استاندارد ۲۸۰۰ سقفهای طاق ضربی مهاربندی شده ولی بدون بتن رویه را انعطاف پذیر محسوب می نماید. این نوع سقف در زلزله های گذشته رفتار منسجم و قابل قبولی ازخود نشان نداده و بر این اساس، ضوابطی برای بهبود رفتار آن در استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان مطرح گردیده است تا با اتصال تیرهای سقف به کلاف افقی و تعبیه مهاربندی ضربدری، رفتار لرزه ای سقف بهبود یابد؛همچنین گزینه های بتن رویه و تیر فرعی نیز جهت مقاوم سازی این سقف مطرح می باشد که از میزان کارایی آن اطلاعات تجربی و تحلیلی کافی وجود ندارد.در این تحقیق، برای بررسی ضوابط پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ ، آزمایشاتی بر روی چند نمونه سقف طاق ضربی صورت گرفته و نحوه خرابی سقف، ظرفیت برشی و میزان انعطاف پذیری این نوع دیافراگم در حالتهای مختلف بررسی شده است. نتایج این مطالعه آزمایشگاهی نشان می دهد مهاربندی ضربدری همراه با تسمه عرضی در وسط دهانه ها می تواند بعنوان بهترین روش جهت بهبود رفتار سقفهای طاق ضربی مطرح گردد و ضابطه مبحث هشتم در تعبیه تیرهای عرضی از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.