سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ذبیح اله روحانی محمودی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور خاک و پی الوند
یزدان محبی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد
محمدرضا کمیاب – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
عباس محبی – کارشناس عمران

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در بخش کشاورزی، یکی از سیاست‌های دولت در خصوص حفظ و بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی، اجرای سیستم های مناسب و مدرن جهت انتقال آب مورد نیاز بخش کشاورزی می‌باشد. نهرهای خاکی، در واقع کانال های فرسایشی هستند که علاوه بر رسوبگذاری فراوان، به دلیل نفوذ پذیر بودن و نیز پیچ و خم‌های زیادی که در طول مسیر خود دارند، موجب افزایش تلفات آب در حین انتقال می‌شوند. در این پژوهش، به بررسی مبانی و ضوابطی که در طراحی سیستم‌ انتقال آب جیزوان مد نظر قرار گرفته، پرداخته شده است. این مبانی مربوط به مراحل مختلف طراحی این سیستم انتقال آب، اعم از طراحی هیدرولیکی، سازه ای، پلان و پروفیل مسیر عبور کانال می‌باشد. طراحی پلان و پروفیل و محاسبات مربوط به مسیر کانال مطابق با این مبانی انجام شده است. انتخاب تمامی معیارها و مبانی طراحی، در راستای احداث سازه ای می باشد که در ضمن داشتن توجیه اقتصادی، استحکام و کارایی بلند مدت را داشته و از تلفات آب ناشی از نفوذ در کف و دیواره جلوگیری نماید و عملاً راندمان انتقال آب را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. ضمناً در طراحی هیدرولیکی مقطع کانال از نرم افزار Flow Master بهره گیری شده است.