سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانپور – پردیس بین الملل گروه فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان
رضا ابراهیمی اتانی – دانشکده فنی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

چکیده:

در صنعت کشتی سازی با وجود کاربرد فناوری های روزجهان و رعایت اصول ایمنی در مراحل طراحی ساخت و بهره برداری عملیات سوانح ناخوشایندی به وقوع می پیوندد. بروز رویدادها و مخاطرات متعدد در نهایت منجر به سانحه می گردد بخشی از این سوانح ناشی از استفاده روزافزون فناوری اطلاعات در صنایع کشتی سازی است هدف ازاین مقاله بررسی طرح مقابله با بحران های فناوری اطلاعات ITCP می باشد تا کارکنان درگیر در صنایع متناسب با سطح دسترسی از مفاد ITCP اگاه شده و هرکس نقش خود را در فرایند مقابله با حملات حفظ پشتیبانی و بازیابی اطلاعات حساس سرویس ها نرم افزارها، بانکهای اطلاعاتی و … بدانند و طبق دستورالعمل های موجود عمل نماید بهره برداری و بکارگیری موارد و موضوعات مطرح شده دراین مقاله که حاصل تجربه و پژوهش مولفان در صنعت کشتی سازی می باشد می تواند تا حدود زیادی از بحرانهای فناوری اطلاعات جلوگیری نموده و باعث افزایش سطح ایمنی درصنعت کشتی سازی خواهد شد.