سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ادریس فیض آبادی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، گروه فیزیک دان
شیده احمدی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
پریسا رباط سرپوشی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

با در نظر گرفتن یک نانو حلقه فلزی در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت طیف انرژی بر حسب شار بدست آمده است . در نانو حلقه های منظم، ترازهای انرژی تبهگن می باشند، در حالیکه درنانو حلقه های بی نظم، تبهگنی ترازهای انرژی از بین می رود و گاف انرژی بوجود می آید . به طور کلی با در نظر گرفتن مرتبه های بالاتر انتگرال همپوشانی در هامیلتونی و با افزایش قدرت بی نظمی، افت و خیزهای ترازهای انرژی کاهش می یابد که منجر به رشد گاف انرژی میشود