سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم رضایی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیذری – عضو هیت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
سیدابوالقاسم مرتضوی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس cosine مزیت نسبی آشکار شده RCA و برآورد ساده براساس کد سیستم هماهنگ HS در دوره زمانی ۶-۲۰۰۲ انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان می دهد که لبنان با ۰/۹۳ و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایینترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و… وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود.