سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
جلال طاهری کهنموئی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله به بررسی فرایند خمکاری لوله ها جدار نازک (d/t > 16) تحت خمکاری خالص (بدون استفاده از ماندرل یا بوستر)پرداخته شده است. در خمکاری لوله ها پارامترهای مختلفی در ایجاد خم دخالت دارد که از آن جمله می توان به ضخامت دیوارها و نسبت قطر لوله به ضخامت دیواره اشاره کرد که با عدم انتخاب مناسب این پارامترها می تواند باعث ایجاد یک سری از معایب شود. که متداولترین انهاچین خوردگی، کاهشضخامت و تغییرات سطح مقطع می باشد. در این تحقیق ابتدا به بررسی تئوری تاثیر پارامترهای فوق بر ایجاد چین خوردگی، کاهش ضخامت دیوارها و صاف شدگی پرداخته شده وسپس به شبیه سازی فرایند خمکاری با استفاده از تکنولوژی شبیه سازی المان محدود پرداخته شده و در نهایت به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده تئوری و شبیه سازی ، یک سری آزمایش عملی برای ضخامت های مختلف انجامداده شده و نتایج آن را به صورت آماری با نتایج تئوری وش بیه سازی مقایسه شده است. نتایج نشان میدهند که برای یک زاویه خم مشخص با کاهش ضخامت دیواره و یا افزایش نسبت قطر لوله به ضخامت دیواره بر میزان چین خوردگی، کاهش ضخامت و تغییرات سطح مقطع افزوده می شود.