سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – استادیار – دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

هدف از اینمقاله بررسی رفتار کمانش صفحات مستطیلی با گشودگی های دایروی و مربعی، تحت بارگذاری با پهنای بار مختلف است. مساله تحت دونوع تکیه گاه ساده و گیردار بررسی شده و کلیه ی بارگذاری ها توسط تکیه گاه های ساده با عرض های متفاوت انجام میشود. عوامل و پارامترهایموثر در مساله به صورت جداگانه مودر بررسی قرار گرفته اند و داده های به کار گرفته شده جهت تحلیل ، عمدتا از طریق تست های تجربی به دست آمده لذا از اعتبار بالایی برخوردارند.
نتایج به دو روش عددی و تجربی استخراج و با یکدیگر مقایسه شده است. در روش عددی از نرم افزار ABAQUS و در روش تجربی از یک دستگاه سرو هیدرولیک INSTRON8802 استفاده شده است. قیاس نتایج عددی و تجربی نزدیکی بسیار خوبی را نشان می دهد.