سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قباد رنگین – کارشناس ارشد هوافضا- دانشگاه آزاد تهران شرق
غلامحسین فرهی – استاد- دانشگاه صنعتی شریف
علی نوری – استادیار- دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

یکی از مهمترین علل از کار افتادگی وشکست قطعات پدیده خستگی می باشد.خستگی یک پدیده موضعی بوده که در اثر اعمال متناوب تنش های متناوب بوجود می آید. در این مقاله رشد ترک خستگی در آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در نمونه هایCT(Compact Tension به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازهگیری طول ترک در سیکلهای مختلف، ازروش رپلیکا استفاده شده است . با داشتن طول ترک ، نرخ رشد ترک محاسبه شده است. نرخ رشد ترک نیز از روش عددی با استفاده از نرم افزار محاسبه گردیده است . نت ایج بدست آمده تجربی و عددی با هم مقایسه شده که نشان میدهد با هم همخوانی خوبی دارند. همچنین ضرایب شدت تنش بر حسب طول ترک نیزمحاسبه گردیده است.