سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی کلانتر – استادیار- دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه یزد- دانشکده مکانیک
محمدعلی هزار – استادیار- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد- دانشکده مکانیک

چکیده:

درا ین مقاله انتقال حرارت جابجائی آزاد د ر حالت آرام ، دائم و دوبعدی دردودکش خورشیدی مورد بررسی قرارگرفته است . به منظور بررسی جریان سیال و انتقال حرارت معادلات بدون بعد حاکم شامل بقاء جرم ، ممنتم وانرژی درمختصات کارتز ین بااستفاده از روش حجم محدودحل شده ا ند اثرات پارامترهائی نظیر عدد Gr و نسبت ارتفاع دودکش به نصف عرض دودکش H/b درحل برای حالتهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است . نتایج بصورت نمودارهای توسعه سرعت و دما درطول دودکش خورشیدی و نمودار تغییرات دبی برای Gr=1000 و نسبتهای مختلف H/b ونمودار سرعت درارتفاعهای مختلف دودکش خورشیدی برای H/b=12 وعددهای گراشف مختلف ارائه می گردد .