سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز
خلیل رنجبر – هیات علمی گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اشرفی – هیات علمی گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عباسی – دانشجوی کارشناسی متالورژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

وقوع خوردگی شیرین و حفره دارد شدند در سطح شده است. همچنین با استفاده از نمودارهای پولاریزاسیون سیکلی، اینطور استنباط شد که بازدارنده کارکرد مفیدی د رجهت کاهش خوردگی ندارد. د راین مقاله با بررسی شرایط کارکرد مبدل، آسیب دیدگی لوله های فولادی، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.