سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد علی برادران قهفرخی – مشاور آمار و تحلیل گر داده ها
پروین برادران – کارشناس ارشد کارآفرینی وکارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست
رحیم بهرامیان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک
نسرین برادران – کارشناس ارشد کارآفرینی

چکیده:

هدف مقاله حاضر، بررسی علل شکست معماری سازمانی اجرا شده در سازمان های غیر کارآفرین در ایران می‌باشد تا با ریشه‌یابی آنها، مدل برون رفت از شکست معماری اطلاعات طراحی شده و در جهت اصلاح وضع موجود و حرکت به سمت استفاده از توان های فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر مورد استفاده قرار گیرد. علل ریشه‌ای موجب می‌گردند تا مشکلات و علل مستقیم شکست بروز پیدا نموده و منجر به شکست معماری اطلاعات در سازمان گردند. مدل تحلیلی مقاله حاضر بر پایه شناسایی نمونه‌های واقعی معماری اطلاعات اجرا شده در گذشته در ایران و بررسی علل شکست مستقیم آنها و شناسایی ریشه‌های شکست از طریق تحلیل عوامل مستقیم شکست می‌باشد. تحلیل‌های فوق منجر به ارائه مدلی جهت برون رفت از شکست معماری اطلاعات در سازمان های غیر کارآفرین در ایران خواهد شد.