سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف عباسی پروین – عضو هیئت علمی گروه عمران و دبیر تشکل اسلامی سیاسی اساتید، واحد نقده، دانشگاه آزاد اسلامی، نقده، ایران
افسانه نجار دلشادی – عضو هیئت علمی گروه معماری، نقده، دانشگاه آزاد اسلامی، نقده، ایران

چکیده:

تصاحب منابع ثروت در کشورهای جهان سوم همواره انگیزه استعمارگران در استعمار این جوامع بوده است. تجمع ثروت عظیم انرژی در خاورمیانه و همچنین موقعیت استراتژیک آن، باعث گردیده کشورهای مسلمان هرگز از گزند و افات استعمارگران در امان نباشند. بررسی ها نشان داده است که اولین قدم در استعمار هر کشوری، تهاجم فرهنگی و از بین بردن فرهنگ کشور مستعمره می باشد و از آنجا که فرهنگ غالب در کشورهای خاورمیانه فرهنگ غنی اسلامی است و حجاب یکی از نمادهای بسیار محکم و قوی دین مبین اسلام می باشد، لذا ترویج بی حجابی در این جوامع همواره دستور کار استعمارگران در پروزه تهاجم فرهنگی بوده است. بعد از شکل گیری رژیم جعلی صهیونیستی و از طرف دیگر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که حامی و مدافع حقوق مستضعفین جهان می باشد، انگیزه ها و نیت تهاجم فرهنگی و اسلام ستیزی در دهه های اول قرن چهاردهم شمسی شکل جدید بخود گرفته است. هر چند ظاهر امر چندان تفاوتی ننموده باشد. مقاله حاضر به بررسی انگیزه های امروزی صهیونیسم جهانی در ترویج بی حجابی در کشورهای مسلمان پرداخته و در ادامه با معرفی اهداف، ابزار و روشهای نوین تهاجم فرهنگی، راهکارهای عملی و کاربردی در این زمینه آورده شده است.