سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن گلیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

در اثر ورود جریان غلیظ دریا در محل تخلیه خروجی دریاچه ها که ممکن است در اثر مد یا عوامل محیطی دیگر باشد به دلیل شوری و غلظت بیشتر آب دریا نسبت به دریاچه بصورت جریان زیررونده در عمق فرورفته و پدیده فروروی را به وجود می اورد رسوبگذاری در محل فروروی وبعد آن باعث بالا امدن کف و افزایش ارتفاع سطح اب دریاچه و درنتیجه اب گرفتگی زمینهای حاشیه دریاچه می شود دراین مطالعه عمق جریان در محل فروروی با استفاده از مدل فیزیکی موجود برای سه شیب مختلف اندازه گیری شد در حین ازمایش ارتفاع آب بعد از دریچه در ازمایش های مختلف متغیر بوده و با استفاده از وارد کردن این پارامتر در انالیز ابعادی رابطه ای به دست آمد که با داده های موجود بدست آمده از ازمایش و رابطه غوطه وری وندرالیچ و الدر رابطه نزدیکی داشت.