سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن اسدپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
غلامرضا احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
مهسا تسلیمی – کارشناس اقتصاد کشاورزی

چکیده:

تشکل آب بران سازمانی است برای مدیریت و استفاده بهینه از آب، با تاکید بر مشارکت کلیه گروههای ذینفع، هدف کلی این مقاله بررسی و تحلیل عملکرد شبکه های آب بران در سالهای اخیر در زیرحوزه های تجن، صوفی چای، دشت عباس، درودزن، قزوین وخوزستان و بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونی های آب بران در این مناطق است. روش مورداستفاده در این پژوهش روش استنباطی – تحلیلی و استفاده از جدول SWOT بوده است. با استفاده از پارامترهای موجود در جدولSWOT نقاط ضعف، قوت، استراتژیها و فرصت های موجود) می توان به موقعیت های نسبی تشکل های آب بران در این مناطق ) اشاره کرد. بررسی های به عمل آمده مشخص کرده است که یکی از عمده ترین مشکلات در تشکیل تشکل های آب بران عدم آگاهی کشاورزان نسبت به این تعاونیها و عملکرد های آن و نبود قوانین و مقررات مصوب برای شکل گیری این تعاونی ها می باشد ویکی از راهبردهای مناسب در این زمینه مشارکت رهبران محلی، شورای روستاها، کشاورزان پیشروورسانه وایجاد شرایط توسط دولت برای شکل گیری و مشارکت در این انجمن ها می باشد و اولین قدم برای شروع، ارتقای نگرش کشاورزان و آگاهی دادن به آنها در این زمینه می باشد.