سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا صالحی مورکانی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اداره مهندسی بهره برداری

چکیده:

مشکلات ناشی از تولید ماسه در میادین نفت و گاز سالیانه هزینه های بالایی را بر صنعت نفت تحمیل می نماید دراین مقاله به بررسی عملکرد سامانه های مهار ماسه که تاکنون در چاههای مناطق نفت خیز جنوب نصب شده است پرداخته می شود. برای این منظور عملکرد این سامانه ها از لحاظ دبی سیال تولیدی میزان ماسه تولیدی در صدآب و فشار جریانی سرچاه مورد بررسی قرار می گیرد در ادامه روشهای مختلف مهار ماسه مورد استفاده درایران به تفصیل مورد بحث قرارگرفته و محدودیت ها و مزایای آنها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است از سوی دیگر در مورد روشهای موفقیت امیز مهار ماسه نیز بحث و بررسی شده و در نهایت راهکارهایی برای انتخاب بهترین روش مهار ماسه با توجه به شرایط موجود مخازن ماسه سنگی درایران پیشنهاد گردیده است.