سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عارفه آرین منش – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
مریم طوسی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بلند مرتبه سازی در جهان پدیده ای است که از اواخر قرن 19 و در اوایل قرن 20 رواج یافته است. به علت تجمیع کاربران در سطحی محدود و بهره گیری قابل توجه از منابع انرژی در ساختمان های بلند لازم است تا رویکرد پایداری در فرایند طراحی و مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین روش های ذخیره انرژی در ساختمانها، طراحی مناسب نمای آنها است. به کارگیری روشی که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی موج محدودیت در طرح معماری و نمای ساختمان نشود، یکی از پارامترهای مهم در طراحی ساختمان ها، بهویژه در ساختمانهای بلند مرتبه است. سیستم نمای دو پوسته راهکاری است که علاوه بر داشتن نکات مثبت در زمینه های زیبایی شناسی در ساختمانهای بلندمرتبه، به میزان زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی میگردد و علاوه بر تهویه طبیعی و ایجاد شرایط محیطی مطلوب داخلی، وابستگی ساختمان را به نور مصنوعی کاهش می دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش اقلیمی نمای دوپوسته در دو پهنه اقلیمی سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب ایران و تفاوت راهکارهای ارائه شده برای طراحی نمای دوپوسته برای هریک از این دو اقلیم پرداخته شود.شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای بوده و از روش تحقیق تحلیلی توصیفی استفاده شده است