سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهراد معین نژآد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده نموده است این انتظارات الزامات بیشتر را از لحاظ تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای سیستم حسابداری ایجاب می کند فراهم نمودن این اطلاعات مستلزم داشتن سیستمی کارامد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی ممکن است بسیار ی از واحدهای انتفاعی سیستم های سنتی هزینه یابی خود را سیستم های مدیریت هزینه جایگزین می کنند تاکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود تا محصولات و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه گردد و دراین صورت می توان رقابت واحدهای انتفاعی افزایش خواهد یافت. روش هزینه یابی برمبنای فعالیت سیستم طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرایند مستمر بهسازی است روش هزینه یابی برمبنای فعالیت را می توان برای شناسایی و حذف فعالیتهایی به کار برد که هزینه محصول را بالا می برند بدون انکه ارزش افزوده ای برای محصول ایجاد کنند. هزینه اضافه شده و بدون ارزش هزینه ان گروه از فعالیتهایی است که می توان آن را حذف کرد بدون انیکه کاهشی در کیفیت محصول و عملکرد یا ارزش آن رخ دهد. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن معرفی مزایای حسابداری مدیریت ، مدیریت هزینه مبتنی بر فعالیت در شرایط رقابتی نیز بررسی گردد.