سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشکده علوم پایه گروه شیمی
ابوالفتح اکبرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشکده علوم پایه گروه شیمی
جواد مختاری – دانشگاه گیلان دانشکده فنی مهندسی گروه نساجی
نوید توکلی ریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن با اغازگر رادیکالی پتاسیم پرسولفات در حضور سدیم دودسیل سولفات SDS به عنوان امولسیون کننده انجام شد که در آن درصد تبدیل استایرن به پلی استایرن بهبود یافت و اندازه گیری شد همچنین پارامترهای مختلفی از قبیل دما، غلظت صابون، غلظت اغازگر، نسبت منومر به آب و تاثیر سرعت دور همزن برروی پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن با روش تاگوچی مورد بررسی قرارگرفت و با انجام ازمایشی در شرایط بهینه پیشنهادی توسط این روش سطح نتایج ارزیابی شد با استفاده از نتایج حاصل از این قسمت مشخص شد دور همزن rpm400دور همزن بهینه بوده و نیز غلظت امولسیون کننده و دما بیشترین سهم را در سینتیک این واکنش دارند در ادامه کار نتایج حاصل از FT-IR و ترموگرام حاصل از DSC برای تایید ازمایش بهینه پیشنهادی به کار گرفته شد.