سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تمسکنی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
الهام علیپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

کنترل خودکار هواپیما یکی از اجزای اجتناب ناپذیر هواپیماست. یکی از بخش های قابل کنترل انحراف هواپیما در راستای محور عرضی آن است. هدف اصلی این مقاله انتخاب کنترلر مناسب برای این امر است. به این خاطر سه کنترلر PID، فازی و LQR برای کنترل زاویه ی پیچ طراحی شده است. بعد از مدلسازی و بدست آوردن رابطه های ریاضی مورد نیاز برای سیستم کنترل مورد نظر، این سه کنترلر به طور جداگانه به مدل ریاضی هواچیما اعمال شده اند. برای ارزیابی عملکرد کنترلرها یک موج مربعی با دامنه 11/5 درجه و دوره ی تناوب 7 ثانیه درنظر گرفته شده تا بتوان پاسخ زمانی کنترلرها را با یکدیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفته می شود که کنترلر فازی با توجه به نداشتن بالازدگی، دارای سرعت پایین تری است. کنترلر LQR و PID عملکرد نزدیک به هم داشته ولی کنترلر LQR در عمل بهتر مقدار مطلوب زاویه پیچ را دنبال می کند.