سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ایرج اسدی – کارشناس اداره کلحفاظت محیط زیست استا ن همدان

چکیده:

محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع ان می شود در معرض مخاطراتی بطور مستمر قرار گرفته است خصوصیت نیمه بسته بودن خلیج فارس همراه با پایین بودن میزان جابجایی و تبادل آب با اقیانوس هند کمبود میزان بارندگی به طور طبیعی ظرفیت خلیج فارس را در زمینه پخش و پراکندگی و خود پالایی الودگی های محدود ساخته است انتقال نفت خام و فراورده های نفتی از این منطقه به سایر نقاط دنیا که حدود نیمی از مصرف نفت جهانی را شامل می شود و الودگی های حاصل از آن عامل افزون برتخریب و در فشار قرار دادن محیط زیست دراین منطقه است میزان پالایش الودگی ها از جمله الودگی های نفتی در آن ۳/۱ درصد مجموع الودگیهای جهانی و ۴۷ بار بیشتر از حد متوسط مورد قبول محیط زیست دریایی در حجم برابر است منافی ۱۳۶۹ دراین مورد سازمانهای ذیربط بین المللی از جمله برنامه محیط زیست ملل متحد خلیج فارس را همراه با دریایی مدیترانه، دریای بالتیک دریای سرخ، دریای سیاه جزئ مناطق ویژه محسوب و مقررات خاص و شدیدی جهت حفاظت و کنترل الودگی های آن وضع و اعلام کرده اند.