سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رزگار مرادویسی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
چنور نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

جستجوی امنیت ازمهمترین نیازها و انگیزه های انسانی است احساس ناامنی ترس و نگرانی نسبت به آینده مبهم معمولا حالت روانی ناخوشایندی درانسان ایجاد می کنددرپیدایش این انگیزه عوامل محیطی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی تاثیر بسیارزیادی دارند یکی ازمهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم درفضاهای عمومی ترس یا احساس ناامنی است اناامنی مکان ها و فضاهای عمومی نشاط و سلامتی را درزندگی روزمره مختل میکند و با ایجاد مانع برسرراه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی هزینه های زیادی را برجامعه تحمیل می نماید امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی درشهرها مطالعه موضوع امنیت عوامل موثر برآن و راه کارهای تقویت امنیت درشهرها ضرورت یافته است و این موضوع درشهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار است لذا بررسی مولفه های احساس امنیت و اسایش که مدنظر برنامه ریزان اجتماعی و مسئولین و متولیان برقرارگننده امنیت درهرها می باشد باید دراولویت باشد به همین دلیل پژوهش حاضر برآن است تا با رویکردی جامعه شناختی به بررسی احساس امنیت و عوامل اجتماعی موثر برآن درشهرهای مرزی بخصوص درشهر مریوان بپردازد.