سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رسول داودی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پالایش گ
مهین عالی شاهی – کارشناس بهداشت حرفه ای کارشناس بهداشت صنعتی شرکت پالایش گاز سرخون و قش

چکیده:

یکی از موارد مهم مطرح در مدیریت ایمنی و سلامت و محیط زیست که باید نگرش سیستمی به آن داشت ارگونومی می باشد. که در حیطه ارگونومی، دانش آنتروپومتری در طراحی پست های کاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و با توجه نیازهای مربوطه به آن اجرای ارگونومی در محدوده آنتروپومتری در پالایشگاه گاز سرخون و قشم مدنظر قرار گرفت و این مقاله نیز به منظور ارائه روشی تجربی جهت به کارگیری داده های آنتروپومتری در پالایشگاه گاز سرخون و قشم و انتقال تجارب کسب شده تهیه شده است.