سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمجید فروغی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
عزیز ارشم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
احسان خسروی نیا – کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
نظام اصغری پوردشت بزرگ – کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا

چکیده:

الودگی آبها یکی از معضلات موجود در جهان و کشور است که ضرورت کنترل آن امری بدیهی است رودخانه کارون پس از ورود به دشت خوزستان درمعرض تغییرات شدید فیزیکی و شیمیای قرار می گیرد شورشدن آب کارون بخصوص در فصول کم آبی باعث کاهش کیفیت مطلوب آن برای مصارف شرب و صنعت خواهد گردید. از طرفی استفاده از آب شور برای کشاورزی باعث تخریب تدریجیاراضی کشاورزی تحت ابیاری خواهد شد دراین تحقیق با بررسی امار کیفیت آب رودخانه تغییرات مکانی کیفیت و سپس مناطق حاد از نظر شوری شناسایی گردید. با نمونه برداری از ابراهه های ورودی به رودخانه در این محدوده ها و سنجش کیفیت آب آنها رودهای با کیفیت نامطلوب شناسایی و سپس خصوصیات زمین شناسی حوزه ابریز این رودخانه ها و نقش سازندهای زمین شناسی تشکیل دهنده آنها برروی کیفیت آب ابراهه مورد بررسی قرارگرفت که نتایج به دست امده نشان میدهد که متوسط EC از مقدار ۴۵۰ میکروموس به ۷۰۰ میکروموس افزایش یافته که دلیل آن ورود ابراهه هایی با کیفیت نامناسب و عبور از تشکیلات تبخیری و نمکی گچساران و اغاجاری می باشد.