سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باب اله حیاتی –
نجیبه نجفی –
محمد خداوردیزاده –

چکیده:

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط انجام فعالیتها در بخش کشاورزی از جمله دامداری، بکارگیری ابزار دقیق و مؤثر برای جلوگیری از بروز حوادث طبیعی، حمایت از منابع مالی تولید کنندگان و سرمایه گذاران در بخش دامداری و در نتیجه بالا بردن سطح زندگی دامداران را سبب شده است. در این راستا بیمه محصولات دامی به عنوان یکی از اهرمهای توسعۀ کشاورزی میتواند یکی از این ابزارها به شمار آید. زیرا با استفاده از این سیاست هم میتوان امنیت بیشتری برای دامداران فراهم ساخت و مخاطرات تولید را کاهش داد و هم شرایط مطلوبتری برای جلب و جذب سرمایه های خصوصی دراین بخش فراهم آورد. لذا در این تحقیق با استفاده از برآورد الگوی لوجیت، عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی بررسی می- شود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله تکمیل پرسشنامه از ۱۵۲ دامداراین شهرستان در سال ۱۳۸۷ بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که ۶۲ درصد دامداران به دلایلی از جمله کم بودن میزان غرامت دریافتی، بالا بودن حق بیمه دریافتی و طولانی بودن زمان پرداخت غرامت، تمایلی به بیمه دام خود ندارند. همچنین نتایج تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، نوسانات درآمدی، مقدار درآمد، تعداد دامهای تلف شده، تعداد دام،میزان آگاهی از مزایای بیمه دام، داشتن شغل غیردامداری و دریافت تسهیلات عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران بودند که به جز سن و داشتن شغل غیردامداری سایر متغیرها اثر مثبت بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران داشتند. لذا میتوان از طریق برگزاری کلاسهای ترویجی، دامداران را نسبت به منافع بیمه دام آگاه کرد. هم چنین با توجه به میزان خسارات وارده به دامداران نسبت به پرداخت میزان غرامت به دامداران در سریعترین زمان ممکن جهت افزایش پذیرش آنها به بیمه دام و سایر محصولات خود اقدام کرد.