سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ارزو قنبری – کرج مشکین دشت پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود علیزاده – تهران م هروی پژوهشگاه رنگ
رحیم یزدانی راد – تهران م هروی پژوهشگاه رنگ
ابراهیم قاسمی – تهران م هروی پژوهشگاه رنگ

چکیده:

دراین پژوهش کاربرد قالبگیری تزریقی فلزات برای تهیه نانوکامپوزیت های متشکل از زمینه الومینیوم و فاز تقویت کننده نانو سیلیکن کارباید ارائه شده است یکی از عوامل مهم در تولید قطعات سالم به روش قالبگیری تزریقی، پایداری خمیر است بدین معنی که در حین قالبگیری تزریقی بین پودر و چسب جدایش صورت نگیرد. هدف دراین پژوهش بررسی دو عامل مقدار پودر نانوسیلیکون کارباید و زمان برروی پایداری خمیرهای کامپوزیت الومینیوم – سیلیکون کارباید می باشد نتایج حاکی از آن است که مقدار پودر نانوسیلیکن کارباید اثر مثبتی برروی پایداری و همگنی خمیرهای نانوکامپوزیت الومینیوم – سیلیکن کارباید دارد.