سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد چشیده – کارشناس مهندسی مواد گرایش ذوب فلزات
محرم شاهوردی – کارشناس مهندسی مواد گرایش ذوب فلزات

چکیده:

در کارخانه فولاد یزد، پس از تولید شمش از طریق ریخته گری پیوسته جهت تبدیل آنها به میلگرد نورد گرم صورت می گیرد که در پاسهای چهارم و پنجم نورد، این شمشها دچار ترک گرم میشوند .به منظور بررسی این مشکل، دونمونه از شمشهای سالم و از شمشهای معیوب این کارخانه تهیه و آنالیز شیمیایی آنها توسط کوانتومتر مشخص گردید. سپس تست سختی سنجی ، تست ناخالصی، تست میزان گازهای محلول و تست ساختار روی هر دو نمونه انجام شد و در پایان هم نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد بررسی قرار گرفته و آنالیز نقطه ای آنها توسط این میکروسکوپ مشخص شد. بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده روی نمونه معیوب مشخص می گردد که اکسیژن محلول در مذاب این شمش بالا می باشد و بدلیل اینکه ذوب کثیف بوده ، ناخالصیهای اکسیدی بزرگ بوجود آمده است . همچنین مشخص می گردد که ذوب ، ذوبی ناهمگن بوده و به این علت کربن در یک نقطه با عناصر آلیاژی تشکیل کاربیدهای فلزی داده ودر مرز دانه ها رسوب و شکست مرز دانه ای اتفاق افتاده است . برای جلوگیری از این عیب ، باید عوامل فوق کنترل شده و علاوه بر آن مقداری تیتانیم و وانادیم به ذوب افزوده شود و سرعت و درجه حرارت ریختن مذاب به ترتیب افزایش و کاهش یابد.